ShareTrade

Tarieven : een fictief voorbeeld

Volgend voorbeeld toont dat er over elke winstaangroei maar één keer abonnement wordt betaald :

Je bruto winst (blauwe lijn) steeg van 0 naar 3000 € in 2014 : je betaalt 1000 € abonnementskosten en je netto winst bedraagt 2000 € (rode lijn). Je HWM ('High Water Mark') wordt op 3000 gezet, want je betaalde tot nu abonnementskosten op een brutowinst van 3000.

Je bruto winst daalde daarna van 3000 naar 2000 € in 2015 : je hoeft niks te betalen en je netto winst bedraagt 1000 €. Je HWM blijft op 3000 staan.

Je bruto winst stijgt van 2000 naar 6000 € in 2016 : je betaalt 1000 €, enkel over de stijging van 3000 ( = je laatste HWM) naar 6000 en je netto winst bedraagt 4000 € over 3 jaar. Je HWM wordt op 6000 gezet. Zolang je totale bruto-winst sinds de start niet boven 6000 uitkomt, zal je geen extra abonnementskost betalen.

In bijgaande grafiek zie je dat er pas opnieuw abonnement betaald wordt zodra de blauwe (bruto) lijn de vorige HWM op 3000 € overschrijdt.

De rode lijn is wat je netto overhoudt.

.

(Terug naar de Tarieven-pagina)

(Terug naar vraag 11 op de FAQ pagina)