ShareTrade

Veronica 2.0 :

Doel* is elk jaar een netto rendement van 10% te behalen en de risico's goed in de hand te houden.

.

Profiel

Het handelssysteem Veronica werkt met opties op de Nederlandse AEX.
Veronica opent meestal enkele weken vóór de expiratie een optie-combinatie met de bedoeling dat ze niet terug moet worden gesloten, maar waardeloos afloopt. De ontvangen optiepremie is dan verworven, en er kan gespeurd worden naar een nieuwe opportuniteit. Zolang er een open positie is, mag de AEX niet te snel dalen, anders moeten we met verlies sluiten.
Wanneer de volatiliteit in de markt te laag is, zullen we te weinig optiepremie krijgen en blijven we liever uit de markt. Zodra de positie is geopend, wordt ze automatisch opgevolgd en redelijk snel weer gesloten wanneer het de foute kant uit gaat. Dit kost geld maar hoeft geen ramp te zijn want door op tijd te reageren blijft het verlies relatief beperkt.

Risico

Elke open positie blijft meestal ook overnight geopend, wat het risico verhoogt : de kans op een gapopening blijft altijd mogelijk. Toch is dit risico relatief, omdat redelijk snel wordt ingegrepen zodat de optiepremie (en het verlies) nog niet te hoog oploopt.
De beurs is onvoorspelbaar, dus weet je nooit vooraf welke richting het uitgaat na opening van een positie. Theoretisch is het dan ook mogelijk dat Veronica telkens opnieuw op een slecht moment instapt, en zo de verliezen opstapelt. Bij dit soort systemen kan je dus nooit bewijzen dat het een goed systeem is, je kan enkel aantonen met de statistiek van de behaalde resultaten in het verleden dat de kans op succes al dan niet hoog lijkt in de toekomst. De belangrijkste statistische waarden staan op de vorige pagina, en meer uitleg hierover vind je onder Objectieve regels. Maar vergeet nooit dat dit geen bewijs is, en al zeker geen garantie !
Het systeem is niet onafhankelijk van het beursklimaat want in een dalende markt wordt het moeilijk om geld te verdienen. Als de statistiek kan aantonen dat er een grote kans is op succes, dan heeft het toch weinig zin om een beursdip af te wachten vooraleer mee te doen, want wie wacht op een dip die niet komt, behaalt geen rendement.

Inleg : vanaf 5.000 €

De vereiste inleg is onafhankelijk van de volatiliteit op de AEX. De inleg is nodig om te voldoen aan de margin-vereisten door de beurs opgelegd om te mogen beleggen in opties. In uitzonderlijke situaties zoals bvb. de corona-correctie van 2020 zal de nodige margin niet verhogen.


Terug naar het overzicht van de systemen
Naar de resultaten

* Vooropgestelde doelen en/of resultaten en/of simulaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.